login   Login    |    Want to order online? Get your account here!
LEADER IN SMART ANTIMICROBIAL COATINGS
Unieke toelatingsnummers voor Inducoat    

Unieke Toelatingsnummers

Als eerste en op dit moment enige verffabrikant kan Inducoat voor zowel haar schimmelwerende coating als haar bacteriewerende coating een toelatingsnummer van het CTGB overleggen. Deze nummers geven zowel opdrachtgevers, architecten, schilders als groothandels de zekerheid dat zij met een juist product werken. De toelatingsnummers leggen de laat hoog: hun doel is om de onafhankelijke zekerheid te geven dat de claim klopt en de veiligheid goed is.

In het blad Facilitair Beheer staat in het december nummer een belangwekkend artikel, waarin gewezen wordt op de ketenaansprakelijkheid ingeval van verwerking van niet toegelaten biocide coatings. Als u daar een kopie van wilt, mail dan naar marliesdejonge@inducoat.com. Want voorkomen is beter dan genezen.