inloggen   Inloggen    |    Ook online bestellen? Vraag hier een account aan!
LEADER IN SMART ANTIMICROBIAL COATINGS
Schimmels bij kippenboeren. MRSA in varkenstallen. De Voedsel en Waren Autoriteit en Centrum Infectiebestrijding van het RIVM publiceren cijfers die in ieder geval leiden tot alertheid en zelfs samenwerking met ziekenhuizen. Inducoat kan argrariers helpen bij het reduceren van schade - en daarbij gaat het ons om de schadelijke schimmels en bacterien: MRSA, e-coli, salmonella. Onze oplossing is uitzonderlijk kosteneffectief: schilderen in combinatie met regulier onderhoud heeft enorm positief effect. Testresultaten bewijzen dit.

Agrarische industrie

Hoewel de focus tegenwoordig gericht is op MRSA, is het economisch effect van schadelijke schimmels vele malen groter. Het schilderen van de stallen met Inducoat Fungi biedt een aantal jaren continu bescherming. Daarnaast biedt Inducoat de mogelijkheid om door middel van de Inducoat Bacteria zowel de stalmuren maar ook de ijzeren hekken te beschermen tegen schadelijke bacterien. En, om juist ook de vervuiling (modder etc.) tegen te gaan, hebben we een schoonmaakmiddel dat op volledige natuurlijke basis aantoonbaar een extra verdediging geeft tegen die bacterien. Dus door schilderen en regulier onderhoud: complete bescherming. Zeer kosteneffectief.

De producten:

Inducoat Fungi

Inducoat Bacteria

Inducoat BacteriaX

Inducoat BactiClean

Inducoat DrieStappenPlan