inloggen   Inloggen    |    Ook online bestellen? Vraag hier een account aan!
LEADER IN SMART ANTIMICROBIAL COATINGS
De op deze website vermelde gegevens zijn algemeen adviserende aanwijzingen, beschrijvingen van onze producten en informatie voor de gebruikers over de verwerking en toepassing, welke wij geven op grond van onze research en praktische ervaringen. Door de veelzijdigheid en verscheidenheid van de verschillende arbeidsomstandigheden en de toegepaste materialen kunnen wij op deze site niet alle bijzonderheden behandelen. In de diagrammen hieronder kunt u uw probleem- en risicoanalyse maken - met daar aan gekoppeld het productadvies.

Productadvies

Attentie! Inducoat adviseert altijd een goede voorbehandeling, veelal met InduFIX en/of Inducoat Cleaner. Aansluitend dient de coating op reguliere wijze schoon gehouden te worden - bijv. van modder, vet, etc. Kies in voorkomende gevallen voor BactiClean.

Probleemanalyse