inloggen   Inloggen    |    Ook online bestellen? Vraag hier een account aan!
LEADER IN SMART ANTIMICROBIAL COATINGS
Inducoat hecht aan een heldere en zorgvuldige communicatie. Als volwaardig lid van de branchevereniging VVVF hanteren wij algemene leveringsvoorwaarden van de VVVF, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn deze op alle communicatie van Inducoat van toepassing verklaard.

Algemene leveringsvoorwaarden

U kunt een exemplaar per mail, post of als onderstaande download ontvangen.

Algemene leveringsvoorwaarden VVVF

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder: de eigenaar: de eigenaar van de website; gebruik(en): alle denkbare handelingen; u: de gebruiker (bezoeker) van de website; de content: alle in de website aanwezige inhoud; Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.